Το εργαστήριο με τίτλο “Μια ιστορία ας είναι αφορμή…το σώμα μου να γυμναστεί.” θα δώσει μια νέα διάσταση στο τι μπορεί να καταφέρει και να κατακτήσει το σώμα του παιδιού. Μέσα από ιστορίες παρμένες από παραμύθια και τεχνικές από Kids Yoga , θα καταφέρουν τα παιδιά να ανακαλύψουν τις δυνατότητες που έχει το σώμα τους να αναπτύξουν αδρές κινητικές δεξιότητες, ικανότητες συντονισμού και ισορροπίας.